Tjek kontrakten med mediebureauet

Af Susanne Meldgaard – 17. januar 2024

Det er en god idé løbende at tjekke kontrakten med mediebureauet – og andre bureaurelationer. Er kontrakten opdateret, og er der huller, hvor prissætningen kunne være bedre og mere tilpasset til jer som virksomhed? Det er helt naturligt, at mediabureauerne tjener penge på deres rådgivning og håndtering. Som annoncør skal du dog sikre dig, at prissætningen er fair.

En åben og ærlig dialog med mediabureauet er essentiel for at kaste lys over praksis og sikre, at I får mest muligt ud af jeres annoncebudget. Det kan være gavnligt at bede om et detaljeret gennemsigtighedsregnskab over de opkrævede betalinger, så I kan få en bedre forståelse af, hvordan det påvirker jeres investeringer.

I samarbejdet med et mediabureau er det vigtigt at forstå, at der ikke altid er fuld gennemsigtighed i prissætningen. Derfor er det afgørende at gøre så meget kontraktmæssigt for gennemsigtigheden (og forhåbentlig en lavere pris) som annoncør, idet priserne har stor indflydelse på jeres annonceringsresultater og de økonomiske investeringer.

Mediabureauerne fungerer som mellemled mellem jer som annoncør og de mediaplatforme, hvor I ønsker at annoncere (fx TV-stationer, radio, print og digitale platforme). Eftersom mediabureauerne har adgang til disse kanaler, kan de sikre jer adgang samt forhandle priser og vilkår på jeres vegne.

Mediabureauerne har hovedsageligt følgende indtægtskilder:

  • Timesatser
  • Fee
  • Gebyrer
  • Markups
  • Provisioner (og skjulte rabatter fra medierne)

Timesatser, antal timer anvendt på et oplæg og antal processer i en arbejdsgang er områder, som det ofte kan betale sig at tjekke ved en gennemgang af kontrakten. Her er der nemlig ofte virkelig store forskelle på de timebetalinger, mediabureauerne kræver. Det er særligt vigtigt, fordi det ofte er svært gennemskueligt. Som rådgiver har jeg endda været ude for, at annoncører har fraskrevet sig retten til at se mediabureauets afregning i deres kontrakt!

Mediabureauets fee (procentsats) kan også få indflydelse på den pris, I betaler for annonceringen, da mediabureauet tager deres fee fra den samlede annonceomsætning. Gebyrer er faste beløb, der fx pålægges ved hver annonceindrykning.

Den manglende gennemsigtighed i prissætningen kan også opstå, når det kommer til det nøjagtige beløb, som mediabureauet opkræver jer. Dette skyldes ofte komplekse og skjulte prismodeller, hvor bureauerne kan tilføje markups til mediapriserne. Disse markups kan medføre højere omkostninger for jer, annoncørerne. Desværre er det ikke altid klart, hvilke markups der anvendes, og hvor meget det reelt påvirker jer økonomisk.

Provisioner er rabatter, som medierne/de enkelte platforme giver til mediabureauerne for at rådgive og sælge mediaplads for medierne. Det kan være yderst svært helt at kortlægge, hvor disse rabatter ender. Rabatterne er for det meste indregnet under provisioner som sikkerhedsstillelse og informationsgodtgørelse og går som oftest tilbage til mediabureauerne. Rabatter fra medierne kan også havne hos mediabureauerne, fordi de ganske enkelt ikke bliver faktureret tilbage til annoncørerne. Rabatterne fra medierne kan også gives som kick back eller indirekte rabat til mediabureauerne for at have lagt en bestemt sum hos det pågældende medie. Dette kan foregå til fx et datterselskab eller et andet selskab i bureaugruppen.

Som nævnt ovenfor, er det vigtigt, at I som annoncører er opmærksomme på denne manglende gennemsigtighed i prissætningen og selv er proaktive for at forstå og gøre jer bekendt med bureauets prismodeller.

Hvis I er der i samarbejdet, hvor I ønsker hjælp til en uvildig gennemgang af jeres kontrakt, en ny samarbejdspartner og/eller et bureaupitch, så tag endelig fat i Susanne Meldgaard, meldgaard.nu