Skip to main content

Digitalisering

Skab større salg ved at udvikle din virksomheds digitale strategi og brug flere digitale salgskanaler.

meldgaard.nu kan hjælpe din virksomhed til at øge afkastet af indsatsen på digitale platforme samt med at geare din virksomhed til at levere gode kundeoplevelser. Dette gør vi bl.a. ved at kortlægge din målgruppes behov og digitale adfærd.

meldgaard.nu har fokus på dine kunders adfærd indenfor følgende områder af digitalisering:

 

Digitalisering

Skab større salg ved at udvikle din virksomheds digitale strategi og brug flere digitale salgskanaler.

meldgaard.nu kan hjælpe din virksomhed til at øge afkastet af indsatsen på digitale platforme samt med at geare din virksomhed til at levere gode kundeoplevelser. Dette gør vi bl.a. ved at kortlægge din målgruppes behov og digitale adfærd.

meldgaard.nu har fokus på dine kunders adfærd indenfor følgende områder af digitalisering:

 

Digital marketing

Digital Marketing dækker alle dine digitale marketingaktiviteter. Den digitale marketingstrategi har til formål at sikre en rød tråd i måden, du og din virksomhed udvælger og kommunikerer via de digitale platforme til at opfylde dine salgsmål. Hvis du og din virksomhed er aktiv på fx Facebook, Instagram og LinkedIn og måske også udsender nyhedsbreve, kan du hurtigt miste overblikket over dine budskaber, salgsmål og budgetter uden en strategi til at knytte indsatserne sammen. Desuden kan du og din virksomhed risikere, at dine kunder mister overblikket over, hvem du egentlig er som afsender.

Identitet som virksomhed og brand viser (potentielle) kunder, hvem du og din virksomhed er. Det er selve kernen i jeres marketingstrategi. Udvælgelse af digitale platforme til brug i den digitale marketing skal afspejle dine kunders brug af platformene, således at de valgte platforme er de bedste til at levere jeres salgsbudskab.

I udarbejdelsen af den digitale marketingstrategi anbefaler meldgaard.nu, at nedenstående punkter bl.a. er indeholdt:

 • Fastsættelse af mål

 • Hvem og hvad karakteriserer de kunder, du ønsker at komme i dialog med?

 • Hvem er dine konkurrenter, og hvordan differentierer du dig?

 • Budget

 • Valg af digitale platforme – og udpeg ansvarlige internt

  1. Egen hjemmeside og optimering ift. Google
  2. Sociale medier
  3. Content Marketing (indhold, PR, blogs etc.)
  4. Mobilmarketing
  5. E-mail marketing
  6. Affiliate Marketing (køb af leads/salg)
 • Dine vigtigste (salgs-)budskaber

 • Aktivitetsoversigt / indrykningsplan

 • CRM-systemer / optimeringsværktøjer til indrykning?

 • Hvilke data om dine kunder skal indhentes?

  1. Hvor og hvordan – fx data fra fx Google Analytics
 • Effektmåling og optimering

Hjemmeside

Din hjemmeside er vigtig, hvis du vil have flere kunder. Langt de fleste kunder kigger i dag på internettet, inden de handler. Det er her, de finder ud af, om de ønsker at handle med dig, og om du har de produkter eller serviceydelser, som de ønsker at købe. Det stiller krav til dig og din virksomhed om, at de kan finde dig online.

Det tager kun kunderne ganske kort tid at bedømme, om de ønsker at blive på din hjemmeside. Derfor bør din hjemmeside leve op til kundernes forventning og krav til design, navigation og mobilvenlighed samt din virksomheds behov for funktionalitet og indhold. Hvis ikke, risikerer du, at kunderne hurtigt er videre… i værste fald til din konkurrents hjemmeside.

Hvis kunderne først har fundet din hjemmeside, skal du altså gøre en dyd ud af at få dem til at blive. Kundernes behov gennem deres beslutningsproces / kunderejse skal desuden opfyldes i det indhold, hjemmesiden rummer, og desuden skal det være let for kunderne at komme i kontakt med dig og din virksomhed. Eventuelt ved en ”ring-mig-op-knap”. Brugervenligheden kan lettes ved fx at gøre din hjemmeside responsiv, så den tilpasser sig alle skærmstørrelser.

meldgaard.nu anbefaler, at du og din virksomhed overvejer følgende i forbindelse med udarbejdelse / løbende opdatering af virksomhedens hjemmeside:

 • Dine (potentielle) kunders behov for viden og inspiration

 • CMS system (styresystemet til virksomhedens hjemmeside)

 • Funktionalitet, menustruktur og responsivt design

 • Design samt stil og tone

 • Antal sprog

 • Content – hvor meget indhold skal hjemmesiden rumme

 • Kampagnesites (indhold, der skal ”bo” på hjemmesiden fra kampagner på fx Facebook)

 • KPI og behov for data inkl. opsætning af Google Tag Manager / Analytics

 • Optimering ift. Google

  • On page
  • Link building
  • Google Ads
 • Brugertests

 • Billeder – rettigheder og brug

Sociale medier

Skab kundetilgang og salg via markedsføring på sociale medier. Har du en webshop eller et produkt / serviceydelse, du og din virksomhed gerne vil sælge, kan sociale medier være rigtig gode. Langt de fleste mennesker har en profil på Facebook, LinkedIn eller andre sociale medier. Du og din virksomhed kan derfor nå ud til mange mennesker på én gang ved at anvende sociale medier i markedsføringen.

Inden du går i gang med markedsføring på de sociale medier, bør du og din virksomhed foretage følgende:

 • Udarbejde en strategi

  • Strategien skal skabe overblik over, hvem du gerne vil i dialog med (målgruppe), hvorfor og med hvilke emneområder og budskaber.
 • Finde ud af, hvem dine kunder er, og hvad de konkret efterspørger og hvorfor.

  • På den måde kan du og din virksomhed være relevante for kunderne der, hvor de er i deres beslutningsproces.
  • Dvs., at budskabet om, hvad din virksomhed eller dit produkt kan gøre for kunderne, bliver mere aktuelt, samtidig med at det sikres, at kunderne reelt lytter til dit budskab.
 • Skabe overblik over, hvordan indhold på de sociale medier løbende planlægges, og hvem der internt hos dig og din virksomhed skal være involverede i fx månedlige redaktionsmøder.

Uden en god strategi og planlægning drukner dit indhold let i alt det andet, der i forvejen er på de sociale medier.

Når du er så langt, at du skal til at markedsføre din virksomhed og/eller produkter på sociale medier, bør du vide, hvordan du poster indhold på sociale medier, og hvem der kan se det, du poster.

Datadrevet markedsføring og salg

Du kan blive langt mere effektiv i din markedsføring ved at lade den være baseret på data. Din målrettethed, aktualitet og dermed målopfyldelse / salg bliver med andre ord optimeret. Det gælder både i den fysiske verden såvel som digitalt. Datadrevet markedsføring tager udgangspunkt i dine kunders / brugeres data. Data analyseres og anvendes til at optimere markedsføringsindsatsen.

Kunder- og brugerdata er konkret viden, der kan være indsamlet på flere måder. Det kan fx være via:

 • Målt data:

  • Brugerdata fra egne medier som hjemmesider, apps og nyhedsbreve
 • Social adfærd:

  • Brugerdata fra sociale medier – fx hvad brugerne deler
 • Erklæret adfærd:

  • Kundeanalyser

Kombinationen af data giver et nuanceret billede af din virksomheds kunder og brugere. Fx hvilke platforme dine brugere / kunder er på, hvilken virksomhed de arbejder for, og hvad de søger efter. Jo mere, du og din virksomhed ved om brugerne / kunderne, des lettere bliver det at målrette indhold på virksomhedens hjemmeside og optimere markedsføringen.

CRM (Customer Relationship Management) systemer er en vigtig del af datadrevet markedsføring og dermed til optimering af kundeoplevelsen. Der findes et utal af CRM systemer – og systemer til indsamling af data. Valget af system afhænger af det behov, du og din virksomhed har til anvendelsen af data i jeres markedsføring. Overvej følgende, inden et eventuelt valg foretages:

 • Hvilken viden ønsker jeg og min virksomhed at indsamle om kunderne / brugerne?

 • Hvilke systemer kan gøre mig i stand til at indsamle og anvende data, sådan som jeg og min virksomhed ønsker det?

 • Hvordan skal de indsamlede data anvendes – og hvornår?

Et godt sted at begynde er at få Google Analytics koblet sammen med virksomhedens hjemmeside. Dermed får du ”let” indsigt i, hvem og hvor mange der besøger din hjemmeside.

Husk altid at overholde gældende lovgivning om indsamling af data.