Identitet og troværdighed

Fremstå tydeligt på markedet. Dine kunders mulighed for at genkende dig afhænger af, hvor klart du har defineret, hvem du er som virksomhed eller som brand.

Vis dine kunder, at det at handle hos dig ikke kun drejer sig om produkter, men også om værdier. Dermed skaber du genkendelighed for dine kunder og med tiden tillid. Resultatet er ikke bare kunder, men loyale kunder

meldgaard.nu kan hjælpe dig og din virksomhed med at fremstå klar og tydeligt indenfor følgende områder af ”Identitet og troværdighed”:

 

Identitet og troværdighed

Fremstå tydeligt på markedet. Dine kunders mulighed for at genkende dig afhænger af, hvor klart du har defineret, hvem du er som virksomhed eller som brand.

Vis dine kunder, at det at handle hos dig ikke kun drejer sig om produkter, men også om værdier. Dermed skaber du genkendelighed for dine kunder og med tiden tillid. Resultatet er ikke bare kunder, men loyale kunder

meldgaard.nu kan hjælpe dig og din virksomhed med at fremstå klar og tydeligt indenfor følgende områder af ”Identitet og troværdighed”:

 

Positionering af virksomheden

Dine kunders mulighed for at genkende dig på markedet afhænger af, hvor klart du har defineret, hvem du er som virksomhed eller som brand. Identiteten skal kunne skille dig ud fra konkurrenterne. Hvis din virksomhed / dit brand ikke differentierer sig fra konkurrenterne, er der jo ingen grund til at vælge lige netop dig.

Identiteten er altså den, du er som virksomhed eller som brand / varemærke.

Hvis din identitet er skarp, og kunderne har en klar opfattelse er, hvem du er, når du henvender dig, får du mere ud af din salgs- og marketingindsats. Forhold som værdier, adfærd, kommunikation, udstråling og udseende tiltrækker dine kunder, hvis du arbejder målrettet og konsistent med dem.

Din virksomheds eller dit brands identitet er grundlaget for din forretning, og den skal udleves i alt, hvad du gør. Det er din virksomheds / dit brands DNA, og det skal dine kunder mærke! -Og det skal dine kolleger også.

Ved at være konsistent i din (digitale) kommunikation får du samtidig mere ud af mindre, når du markedsfører dig, fordi du skaber en sammenhæng i det, du kommunikerer til dine kunder og internt i virksomheden. Kompasset, der viser retningen for din kommunikation, kaldes en kernefortælling og er essensen af din position på markedet.

Hos meldgaard.nu vil arbejdet med positionering af virksomheden ofte tage sit udgangspunkt i virksomhedens formål samt vision, mission og værdier.

Vær en tydelig og klar afsender

Kunderne skal kunne skelne dit brand fra konkurrerende brands på markedet. Brand identiteten/Brand DNA er din evne til at blive genkendt hos dine kunder.

For at adskille sig fra konkurrenterne, er det vigtigt at arbejde med de associationer, kunderne forbinder med dit brand. Personligheden – den stemme, du og din virksomhed giver brand´et samt synlige elementer som farve, design og logo – er med til at adskille jer fra konkurrenterne og opbygge en unik opfattelse af dit brand hos virksomhedens kunder.

Identiteten bliver udarbejdet ud fra din virksomheds syn på markedet. Derfor er identiteten et udtryk for, hvordan du og din virksomhed selv ønsker, at kunderne skal opfatte jeres produkt/brand.

Modsat er Brand Image den faktiske opfattelse af dit brand hos kunderne. Det vil sige det, kunderne rent faktisk selv ser, hører og opfatter.

For at få kunderne til at forstå dit brand, sådan som du selv ser det (og dermed mindske afstanden mellem Brand Identitet og Brand Image), arbejder vi hos meldgaard.nu med at give dit brand en stærk stemme i form af en veldefineret og konsistent tilgang til kommunikation og salg. Både i den fysiske verden og digitalt. Dermed bliver afstanden mellem dit brand og det, du ønsker at opnå på markedet, og dine kunders behov mindre. Salget kan herefter øges.

En måde at få god indsigt i, hvad kunderne tænker er ved at spørge dem. Hos meldgaard.nu hjælper vi gerne med at udføre sådanne analyser af dine kunder.

Hvis du som virksomhed har flere brands på markedet, kan det give god mening at få dine brands organiseret i forhold til hinanden. Dette kaldes et brand hierarki eller brandarkitektur.

Et brandhierarki er et integreret system, hvor det synliggøres, hvordan din virksomheds samlede portefølje af brands og produkter er beslægtede og differentierede i forhold til hinanden. Navne, symboler, farver og visual identitet for hvert brand indgår I et brandhierarki.

Den mest effektive måde at organisere din virksomheds brands på er ved at basere placeringen i hierarkiet på dine kunders opfattelser af din virksomheds brands, samt på hvordan de enkelte brands tilfredsstiller kundernes forskellige behov. På den måde sikrer du, at du prioriterer de brands, der giver mest værdi for dine kunder.

Hos meldgaard.nu arbejder vi med strategier, du kan implementere i organiseringen af dine brands. Du kan fokusere på et enkelt brandnavn, der inkluderer mange produkter, eller modsat kan du give hvert produkt sit eget navn, som ikke som sådan er en del af det brand/navn, som din virksomhed har. Hver tilgang har både fordele og ulemper.

Note: Inspireret af David Aaker

Kampagner – online/offline medier

For at få din virksomheds salgsbudskaber ud til kunderne, er det afgørende at finde de rette medier / platforme til at formidle dit budskab. Hos meldgaard.nu er medier alt, hvad der kan formidle et budskab. På den måde kan mennesker og din egen virksomhed fx også være medier.

I kampagneplanlægningen er det vigtigt at hjælpe dig og din virksomhed med at finde ud af, hvordan du skal bruge dine egne medier (inkl. fx din hjemmeside) i kombination med eventuelle købte eksponeringer. Købte eksponeringer kan både være digitalt på online medier som Google AdWords eller kampagner på sociale media som Facebook og LinkedIn eller offline på fx TV eller i radioen.

meldgaard.nu kan selv forestå medieplanlægningen og håndtere kampagneafviklingen, men vil ofte som din parttime marketingafdeling være bindeleddet mellem dig og dit bureau og/eller medierne. Hos meldgaard.nu er vi vant til at optimere kontrakter med bureauer og indkøbspriser hos medierne. Derfor sparer vi dig normalt penge ved at indgå dine kontrakter for dig.

Ligegyldigt hvordan samarbejdet omkring dine kampagner er sat sammen, sørger meldgaard.nu for, at du får en kampagneplan, hvor KPI´ere for kampagnen fremgår. På den måde sikres det, at du allerede inden kampagnestart ved, at du får dine budskaber ud til dine kunder på den mest optimale måde og samtidig opnår de ønskede resultater.

Kampagneplanlægning med fokus på dine egne medier

Når vi hos meldgaard.nu arbejder strategisk med medieplanlægning, opdeler vi typisk medier i et økosystem, som består af Paid Media, Owned Assets og Earned Advocacy (POE).

De medier, du selv har, er for meldgaard.nu det største aktiv og skal anvendes mest muligt. De betalte reklamemedier skal primært anvendes for at skabe interesse og generere kendskab/trafik til dine egne medier (fx virksomhedens hjemmeside).

Ved at gøre kommunikationen på både egne og betalte medier så let som muligt at dele med andre, letter og inspirerer vi samtidig dine kunder og kolleger til at dele din kommunikation og skabe associeret indhold. Hen ad vejen bør du derfor som virksomhed blive mindre afhængig af at betale for investeringer i betalte medier.

Intern branding

For dine kunder er det ikke nok, at dine budskaber giver mening. Det skal din virksomhed også. Det interne brand og det eksterne brand skal være i overensstemmelse med hinanden. Det interne brand skal støtte det eksterne brands løfte til kunderne, men skal samtidig også bygge den interne kultur i virksomheden op og skabe motivation det at levere det, kunderne efterspørger.

Arbejdet med de to typer af branding er meget forskelligt og ligger ofte placeret forskellige steder i virksomheden (HR vs. marketing/kommunikation). Det er dog afgørende for succes på markedet, at de to områder taler sammen og mest muligt er i overensstemmelse med hinanden:

I arbejdet med den interne branding skal virksomhedens medarbejdere altså involveres mest muligt og motiveres til at holde, hvad din virksomhed lover kunderne. Afstanden mellem det dine medarbejdere gør, og det I som virksomhed lover kunderne (brandløfte), skal altså minimeres. Virksomhedens medarbejdere skal med andre ord ”leve virksomhedens brand” og blive brand ambassadører.

For at kunne ”leve” et brand, bør flest mulige medarbejderne involveres i udviklingen af brand´et. De bør også løbende informeres om brand´et og inspireres til at være entusiastiske omkring det. På den måde inspireres medarbejderne til have den ønskede adfærd omkring det brand og de produkter, din virksomhed sælger. Dette skaber mere engagerede medarbejdere.

Solide eksterne brands vokser indefra og ud og kan ved sin troværdighed i markedet skabe øget salg.

Et brand har altså solid rod i din virksomhed, når alle medarbejdere forstår det og handler derefter. Resultatet er et skarpere brand image på markedet. Dermed også større troværdighed og salg.

Analyse af kampagneindsats

Uanset formålet med din kampagne, bør du måle effekten af dit arbejde. Du og din virksomhed har helt sikkert investeret mange ressourcer i kampagnen. Derfor bør du kende kampagnens reelle effekt. Det gælder, hvad enten din virksomhed vil sælge mere, ændre modtagerens adfærd eller øge kendskabet til virksomhedens produkter (brand). Større salg, ændring af adfærd eller øget kendskab er alle tre formål, der er hensigten med langt de fleste kampagner.

Uden en analyse af kampagneindsatsen er det vanskeligt at vide, om dine kunder fx har set din kampagne, og om de genkender dit budskab. En analyse af kampagneindsatsen kan give dig og din virksomhed mulighed for at dokumentere, evaluere og forbedre din næste kampagne. Hvis du måler før og under kampagnen kan du også have god gavn af resultaterne i planlægningen og udførelsen af den nuværende kampagne.

Salgskampagner er ofte ligetil at måle, idet din virksomhed har adgang til salgstallene igennem kampagnen. Det være sig indkomne leads, salg fra de leads, salg i webshoppen eller cost-per-lead, der indikerer, om kampagnen har været en succes. Hvis du ønsker at forstå effekterne af din kampagne på lidt længere sigt eller isolere, hvilke kampagneelementer, der havde den største betydning for salget under kampagnen, bør du supplere med en analyse af din kampagneindsats.

Adfærds- og kendskabskampagner er mindre håndgribelige. Derfor er det nødvendigt med en analyse, hvis effekten af kampagnen skal dokumenteres og følges op på. Ved at analysere på din virksomheds kampagneindsats er det muligt at få at vide, hvorvidt reklamekampagnen og de forskellige platforme (media, budskab) har den ønskede virkning på de opstillede mål for den specifikke og enkeltstående kampagne. Eller om den pågældende kampagne har den tilsigtede effekt som en bestanddel af flere marketingktiviteter.

Både prætest (måling før kampagnen), posttest (måling efter kampagnen) og løbende målinger kan give værdifuld information om reklameindsatsen, men forpligter samtidig dig som virksomhed. Det er nemlig vigtigt, at der altid følges op på resultaterne, så den seneste viden hele tiden indarbejdes i den løbende kampagne- og mediaplanlægning. Derved skabes grundlaget for den højest mulige ROI (Return On Investment) på investeringen.

Hos meldgaard.nu arbejder vi med flere typer af analyser til måling af kampagneindsatser. Disse udarbejdes i samarbejde med udvalgte analysebureauer. Der udarbejdes altid en rapport af meldgaard.nu med indsigter (hvad siger tallene egentligt?) og med forslag til handlinger.