Bæredygtighed bliver en service set fra forbrugernes synsvinkel

Af Susanne Meldgaard – 5. marts 2020

Tilmelding til nyhedsbreve og personlig information på digitale platforme er blevet hverdag for mange forbrugere. Det er en service, virksomheder gratis har givet deres brugere for at øge opmærksomheden omkring virksomhedens produkter og serviceydelser og på sigt øge salget.

Forbrugernes forventninger til virksomheder, der vil i dialog med dem, omfatter derfor serviceinformation om bl.a. produkter, trends og nye anvendelsesmuligheder. Vil du som virksomhed i dialog med dine forbrugere, er det derfor en god idé at komme med på vognen og forstå dine kunders forventninger til dig som virksomhed.

Serviceinformationer er blevet en let tilgængelig måde for forbrugerne at indhente ny viden. I 2020 forventes det, at forbrugerne yderligere tager nye værktøjer, platforme og on going services til sig. På den måde håber de at få inputs til at mindske deres egen negative påvirkning på miljøet. De ønsker i højere grad end tidligere at handle bæredygtigt.

Forbrugerne er blevet så vant til service, at en stor del af forbrugerne også forventer, at de virksomheder, som de handler med, sikrer, at de selv handler bæredygtigt. Med andre ord er det den enkelte virksomheds ansvar at udvikle og markedsføre bæredygtige produkter og serviceydelser, som kan sikre, at den enkelte forbruger minimerer vedkommendes skadelige påvirkning af miljøet! Ikke den anden vej rundt.

Forbrugerne forventer dermed:

  1. At du som virksomhed lytter til kunderne og tager hensyn til deres ønsker og behov
  2. At du i endnu højere grad vægter miljøet og en bæredygtig tilgang (ca. 55%).

Tidligere tiders økonomiske trekant, hvor der var en nogenlunde ligelig hensyntagen til virksomhedens indtjening, forbrugerønsker og omverden, ser derfor ud til at blive ændret, så et tiltagende fokus på en bæredygtige tilgang omslutter både forbrugerønsker og i sidste ende hensynet til virksomhedens indtjening.